Baleares) Oposiciones Docentes 2020: listados provisionales de personas admitidas y excluidas

Plazo de reclamación: Del 21 de Octubre al 03 de Noviembre

Resolució de 20 d’octubre, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 3 de febrer de 2020 així com la llista dels aspirants que han desistit de participar-hi. PDF

ANNEX 1: Llista provisional dels aspirants admesos dels cossos de s…

ANNEX 2: Llista provisional dels aspirants exclosos dels cossos de …

ANNEX 3: Llista provisional dels aspirants admesos del cos de mestres

ANNEX 4: Llista provisional dels aspirants exclosos del cos de mestres

ANNEX 5: Llista de causes d’exclusió

ANNEX 6: Llista provisional d’aspirants de nacionalitat estrangera …

ANNEX 7: Llista provisional d’aspirants de nacionalitat estrangera …

ANNEX 8: Renuncies

S’obre un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà que es faci pública aquesta Resolució perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents, a través del tràmit telemàtic:

>>>

 


MAPA DE OPOSICIONES DOCENTES 2021

Contenido no disponible.
Por favor, acepta las cookies haciendo clic en el aviso

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM – Novedades sobre Educación Pública en Castilla-La Mancha. Bolsas de trabajo, oposiciones, legislación, permisos, traslados, comisiones, retribuciones, jubilaciones, acción sindical, etc.

Contenido no disponible.
Por favor, acepta las cookies haciendo clic en el aviso

UGT informa [actualizado]: OPOSICIONES 2021. NOVEDADES.

Contenido no disponible.
Por favor, acepta las cookies haciendo clic en el aviso

UGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.

Contenido no disponible.
Por favor, acepta las cookies haciendo clic en el aviso

 

https://educacion.fespugtclm.es/storage/2019/09/baleares2.jpghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/2019/09/baleares2-150x150.jpgEnseñanzaIslas BalearesOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]Baleares) Oposiciones Docentes 2020: listados provisionales de personas admitidas y excluidas Plazo de reclamación: Del 21 de Octubre al 03 de Noviembre Resolució de 20 d'octubre, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat...Sector Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Macha